ROCZNIKI:

 

Kondracikowski Karol

Tożsamość kapłana w relacji do Boga, do ludzi i do siebie samego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 207-220