ROCZNIKI:

 

Rychlicki Czesław

Andrzej Proniewski, „Ermeneutica teologica di Joseph Ratzinger”, Eupress FTL, Lugano 2014, 306 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 267-271
 

Arcybiskup Edward Ozorowski w dialogu teologii z Magisterium Kościoła
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 9-17
 

Ks. Radosław Kimsza, „Od obrazu do podobieństwa. Tomasza Kard. Špidlika (1919-2010) teologia duchowości”, Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2013, ss. 298
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 259-262