ROCZNIKI:

 

Kiejkowski Paweł

Pneumatologiczny rys paschalnej antropologii Wacława Hryniewicza
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 25-36