ROCZNIKI:

 

Lachowicz Jerzy

Ewa Wipszycka,„Drugi dar Nilu czyli o mnichach i klasztorach w późnoantycznym Egipcie”, Źródła monastyczne, monografie 3, Kraków 2014, 502 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 283-288