ROCZNIKI:

 

Kuryłowicz Beata

Metaforyczne sposoby ujmowania Boga i relacji Bóg – człowiek w przysłowiach polskich
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 37-48