ROCZNIKI:

 

Kapica Wojciech

Antropologiczne podstawy duchowości św. Jana od Krzyża
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 49-74