ROCZNIKI:

 

Składanowski Marcin

Anthropological Arguments in an Interconfessional Discussion of Homosexuality
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 89-100