ROCZNIKI:

 

Kamiński Krzysztof

Wpływ religijności narzeczonych na poglądy dotyczące regulacji poczęć i przerywania ciąży
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 101-114