ROCZNIKI:

 

Kieżel Bogusław

Interreligious Dialogue of the Catholic Church With the Candomblé Communities in Brazil
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 115-130
 

Orishas in Cuban Santería According to Nelson Marcos Aboy Domingo
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 7-20