ROCZNIKI:

 

Piecyk Mariusz

Urząd duchowny w dialogu Kościoła rzymskokatolickiego z Kościołem ewangelicko-reformowanym
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 131-146
 

Ecumenical Dialogue Between Baptists and Catholics in France
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 57-80