ROCZNIKI:

 

Drożdżewicz Piotr

Misyjne przeobrażenie Kościoła i nawrócenie duszpasterstwa w świetle adhortacji Evangelii gaudium
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 9-34