ROCZNIKI:

 

Paszkowska Teresa

Three notions important for consecrated life: Christ-forming – the formation of persons – humility
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 159-175
 

Misterium życia konsekrowanego – wyzwania i nadzieje naszych czasów
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 141-158