ROCZNIKI:

 

Olek-Redlarska Zofia

Rozumienie pojęć moralnych w wychowaniu moralnym dzieci młodszych. Empatia i motywacja do zachowań moralnych
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/2, 2015, s. 113-124
 

Civic and Social Competences and the Patriotic Education of Small Children
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 141-159