ROCZNIKI:

 

Puchalska-Dąbrowska Bernadetta

Potrydencki ideał życia zakonnego na przykładzie staropolskich żywotów św. Teresy od Jezusa
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 177-191
 

„Żywot Sługi Bożej Reginy Protmann” na tle hagiografii okresu potrydenckiego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 221-238
 

Literacki kształt wspomnień o Błogosławionej Bolesławie Lament w dokumentach procesów kognicyjnego i informacyjnego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 151-164
 

Adam Skreczko, „Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców w Polsce”, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2011, ss. 540
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 258-259
 

Egzempla z życia świętych w Dyrektorium bł. Bolesławy Lament
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 171-186
 

Obraz kapłana-męczennika doby potrydenckiej w „Żywotach świętych” Piotra Skargi
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 107-114
 

Katarzyna Sokołowska, „Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej”, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2008, 292 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 268-270
 

Aktualność św. Elżbiety Węgierskiej jako małżonki i matki w świetle materiałów formacyjnych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 2007-2008
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 167-174
 

Święta Elżbieta Węgierska – wzorzec stanowy dla kobiet w hagiografii polskiej XVI-XVIII wieku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 179-193