ROCZNIKI:

 

Kobyliński Andrzej

Etyczne aspekty stosowania psychologii w przestrzeni życia religijnego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 193-211
 

Is atheism winning in Europe? The future of Christianity in the Western world
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 79-93
 

Seeking a Virtuous Patriotism: Considerations on Love for One’s Country
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 41-52
 

Etyka bez metafizyki? Moralne implikacje myślenia postmetafizycznego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.