ROCZNIKI:

 

Lipiec Dariusz

Lojalność względem Kościoła w świetle marketingu partnerskiego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 213-225
 

Pastoralna posługa dziekana
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 248-259
 

The implications of the teaching of Pope Francis for youth ministry during World Youth Day in Krakow
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 137-147
 

The Normative Dimension of the Pastoral Formation of Seminarians
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 119-132