ROCZNIKI:

 

Brzeziński Mirosław

Głoszenie Ewangelii życia i miłości misją rodziny
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 237-254