ROCZNIKI:

 

Dakowicz Andrzej

Małżonkowie transgresyjni i zachowawczy – psychologiczna analiza szansy powodzenia i ryzyka rozpadu związku małżeńskiego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 255-270
 

Świadomość osobistych przekonań małżonków o wyższym i niższym poziomie zadowolenia ze swojego związku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 75-88
 

Marital Satisfaction: A Psychological and Pedagogical Analysis of the Social Competence of Spouses
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 97-109