ROCZNIKI:

 

Dąbrowska Joanna E.

Universal values of Klementyna Tańska-Hoffmanowa’s pedagogy
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 271-284