ROCZNIKI:

 

Artemiuk Przemysław

The New Apologia: A Definition and Its Characteristics
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 61-70