ROCZNIKI:

 

Rudziński Krzysztof

Responsibility for Sin in Ezekiel 18:21-28
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 113-126