ROCZNIKI:

 

Olech Barbara

Selected Aspects of Józef Wittlin’s Franciscanism
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 101-112