ROCZNIKI:

 

Gaál Emery de

Laudato Si and Pope Francis’ “Hero”, Romano Guardini
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 5-13