ROCZNIKI:

 

Niewiński Łukasz

Papieska Gwardia Szwajcarska na łamach czasopisma „Der Schweizergardist” w latach 2007-2017
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.