ROCZNIKI:

 

Łupiński Józef

Formacja patriotyczna żołnierzy Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie (1939-1945)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.
 

The Catholic Church in Poland in the Publications of Trybuna Ludu from 1949
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 201-215