ROCZNIKI:

 

Szkiłądź Piotr

Ampułki pielgrzymie jako „pamiątki’’ z miejsc świętych
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 139-155