ROCZNIKI:

 

Maluga Joanna

Ludowe pojmowanie wiary w kompozycji Missa sine nomine Ignacego Zalewskiego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 129-138