ROCZNIKI:

 

Kasprzak Artur Antoni

„Rewolucja kopernikańska” na Soborze Watykańskim II? Analiza historyczno-teologiczna redakcji drugiego rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, o Ludzie Bożym
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 39-52