ROCZNIKI:

 

Proniewski Andrzej

Theological issues in the ecological encyclical Laudato si
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 49-61
 

Słowo wstępne
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 7-8
 

s. Anna Mroczek CSA, „Dobrego dnia z Aniołem Stróżem, Myśli na każdy dzień roku”, Częstochowa 2013, 154 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 281-282
 

Gabriele Amorth, „Odejdź ode mnie, szatanie!”, Częstochowa 2013, 96 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/2, 2014, s. 277-279
 

Wiara jako postawa człowieka myślącego w refleksji Benedykta XVI
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 139-157
 

Słowo wstępne
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 5-6
 

Sławomir Zatwardnicki, „Ateizm urojony. Chrześcijańska odpowiedź na negację Boga”, Kraków 2013, ss. 226
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 265-267
 

Józefa Ratzingera recepcja Soboru Watykańskiego II
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/1, 2013, s. 43-59
 

Człowieczeństwo Boga. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Towarzystwa Teologów Dogmatyków w dniach 17-19.09.2012 roku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 211-213
 

Wiara źródłem apostolstwa w świecie
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/2, 2012, s. 7-21
 

Wiara fundamentem pewności poznania
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 9-13
 

Problematyka wiary w nauczaniu Benedykta XVI
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 113-130
 

Bibliografia artykułów w biuletynach i rocznikach Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 21-40
 

Doświadczenie wiary w życiu młodego człowieka w nauczaniu Benedykta XVI
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 94-106
 

Eucharystia jako ofiara miłości i miłosierdzia według Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 47-63
 

Ostatnia Wieczerza Jezusa w kontekście żydowskiej uczty paschalnej
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 57-67
 

Trzecie Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Politica senza religione? Laicità dello stato, appartenenze religiose e ordinamento giuridico”. 9-11.09.2007 Lugano (Szwajcaria)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 204-207
 

Kościół a świat. Recepcja i aktualność myśli Soboru Watykańskiego II
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Implikacje protologiczne Tomasza z Akwinu
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005, s.
 

Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Naukowego Karl Rahner i zagadnienie atropologii: problematyka i perspektywy Rzym 4-5 marca 2004
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

Sympozjum: „Uniwersytet i Kościół w Europie" Rzym, 18-20 lipca 2003 roku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

Słowo wstępne
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 5-6
 

Interreligious Dialogue in Jesus Christ
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 21-40
 

Between Tradition and Modernity—Dogmatic Theology’s Correlative Task
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 63-84
 

Joseph Ratzinger’s Philosophical Theology of the Person
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.
 

O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Kościół bez Kościoła. Świadectwo Wiary, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2014, ss.163
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.
 

O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Proegzystencja Kościoła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, ss. 203
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.
 

O. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE (red.), Wyjątkowość Kościoła katolickiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2018, ss.252
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.
 

Joseph Ratzinger’s (Benedict XVI) Conceptualization of Eternity
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVIII, 2019, s. 43-60