ROCZNIKI:

 

Szorc Katarzyna

The Emotional Intelligence of Teacher Candidates
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 151-162