ROCZNIKI:

 

Radwanowicz-Wanczewska Joanna

Respecting an Individual’s Subsistence Minimum in Administrative Enforcement Proceedings
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 125-136