ROCZNIKI:

 

Cieślik-Klauza Joanna

Passion Music at the Turn of the XX and XXI Centuries, Part I: Sofia Gubaidulina and Wolfgang Rihm
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 183-194
 

Songs of Taizé
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 67-80
 

Passion Music at the Turn of the XX and XXI Centuries, Part II: Tan Dun and Osvaldo Golijov
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 107-117