ROCZNIKI:

 

Święs Kazimierz

The Moral Dimension of the Religiosity of Poles in an Era of Systemic Change
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 147-165