ROCZNIKI:

 

Mak Mariusz

Freedom category of Adam Smith and Fredrich August von Hayek. Implications for the modern economy
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 351-362