ROCZNIKI:

 

Wróblewska Walentyna

Humanistic paradigm in the research on studying
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 339-350