ROCZNIKI:

 

Barth Grzegorz

Karl Barth’s doctrine about Menschlichkeit Gottes. Theological and hermeneutical implications
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 63-76