ROCZNIKI:

 

Lorent Leszek

Percussion considerations of the Passion of the Lord
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 191-211
 

Et tua res agitur... – I ciebie rzecz dotyczy. Marcina Błażewicza studium ludzkiej wolności
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 119-128