ROCZNIKI:

 

Grzegorczyk Anna

The beauty of an icon as absolute cognition
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 175-190