ROCZNIKI:

 

Rabczyński Paweł

A Christian family in a “provisional culture”
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 133-149
 

Culture and Religion
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/1, 2018, s. 85-102