ROCZNIKI:

 

Wierzbicki Alfred Marek

Hermeneutyka ojcostwa w prozie Brunona Schulza
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 77-87