ROCZNIKI:

 

Mazur Jerzy

Bearing Witness as an Ever-Relevant Mission
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/3, 2017, s. 89-107