ROCZNIKI:

 

Zabielski Józef

Prawo naturalne jako hermeneutyczna podstawa etyki uniwersalnej
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 89-102
 

Personalizm jako imperatyw wartościowania człowieka
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIII/1, 2014, s. 125-137
 

Eschatologiczny wymiar ludzkiego cierpienia i śmierci
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XII/2, 2013, s. 219-230
 

Personalistyczny normatyw bioetyki
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XI/1, 2012, s. 109-123
 

Biblijna aksjologia życia społecznego chrześcijan
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 88-102
 

Paweł Murziński, „New Age czyli współczesna Wieża Babel”, Wydawnictwo św. Jerzego, Białystok 2010, ss. 292
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 254-257
 

Aretologiczne „umocowanie” życia społeczno-moralnego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 54-78
 

Andrzej Zwoliński, „Grzechy cudze”, wyd. WAM, Kraków 2009, 408 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 246-250
 

Chrześcijańskie miłosierdzie jako personalistyczna zasada życia społecznego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 71-84
 

Roztropność i męstwo Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VII, 2008, s. 31-46
 

Dydaktyka moralności – moralność dydaktyki
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 68-75
 

Biomedyczne problemy początków życia
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 220-224
 

Rec.: J. Piwowarczyk, „Bieda jako wyzwanie duszpasterskie w świetle nauczania Jana Pawła II”, Kraków 2007
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VI, 2007, s. 213-219
 

Inspirująca rola katolików świeckich w budowaniu odpowiedzialnych struktur życia społecznego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. V, 2006, s.
 

Normatywny charakter nowego porządku światowego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IV, 2005, s.
 

Ewangelizacja w dobie religijnego zobojętnienia
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004, s.
 

Rec.: Ks. Adam Skreczko, „Rodzina, Bogiem silna”, Białystok 2004, ss. 295
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

Rec.: Dietmar Mieth, „Was wollen wir können? Ethik im Zeitalter der Bioethik”, Freiburg 2002
Rocznik Teologii Katolickiej, t. III, 2004 , s.
 

Sytuacja rodziny w Polsce dziś
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

A. Skreczko, Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne, Białystok 2002
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

E. Ozorowski, Dialogi o Bożym Miłosierdziu, Białystok 2003
Rocznik Teologii Katolickiej, t. II, 2003, s.
 

Blessed Michael Sopocko: A Closer Look at the Mystery of Divine Mercy
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/2, 2018, s. 53-67
 

Degradacja życia religijno-moralnego jako zagrożenie ładu społeczno-cywilizacyjnego
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.
 

bp Andrzej F. Dziuba, Tylko Bóg. Z nauczania pasterskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2018, ss. 332
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.
 

bp Andrzej F. Dziuba, Matka Boża z Damaszku, Warszawa 2018
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s.