ROCZNIKI:

 

Mnich Tomasz

The Sacrament of Holy Orders and the New Metropolitan’s Ingress of Archbishop Tadeusz Wojda, SAC into the Cathedral of Białystok
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/2, 2017, s. 7-22