ROCZNIKI:

 

Szczepkowska Marzena

Mary as a Sign of God’s Mercy Toward Women and the World
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVI/1, 2017, s. 153-169