ROCZNIKI:

 

Wyszowadzki Władysław

Andrzej Franciszek Dziuba, biskup łowicki. Jedyny Bóg. Z nauczania pasterskiego 2013-2014,Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, 336 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 249-252