ROCZNIKI:

 

Zawadzki Andrzej

Teologia jako wyzwanie dla hermeneutyki (radykalnej)
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XIV/1, 2015, s. 103-115