ROCZNIKI:

 

Plata Łukasz

Andrzej Derdziuk OFMCap, W odpowiedzi na dar powołania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, 174 s.
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 243-247