ROCZNIKI:

 

Krakowski Kamil

La figura ed i compiti processuali del Vescovo diocesano nel processo matrimoniale secondo la riforma del Papa Francesco
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 189-205
 

Processus brevior coram Episcopo – Czy każdy biskup jest kompetentny do wydania wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa w procesie skróconym?
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XVII/3, 2018, s. 171-186