ROCZNIKI:

 

Koptas Rafał

Church in the live and teaching of theologian Stanislaw Piotrowski
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/2, 2016, s. 95-104