ROCZNIKI:

 

Zavadzka Alina

Likwidacja Wileńskiego Seminarium Duchownego w 1945 roku
Rocznik Teologii Katolickiej, t. XV/1, 2016, s. 237-248